Inmatriculari auto

Inmatriculari auto pentru persoane fizice si persoane juridice

Inmatriculari auto – pentru a inmatricula orice autovehicul achiziţionat din import sau din ţară, aveţi la dispoziţie 30 de zile pentru a încheia toate formalităţile premergătoare inmatricularii auto.

inmatriculare-auto

Inmatriculare auto

1. Documentele vor fi depuse personal de către solicitant sau de o altă persoană în baza unei procuri notariale speciale.
2. Cererile depuse de către societăți sau persoane fizice autorizate vor cuprinde delegația ștampilată, copie act de identitate delegat și copie după actul de dobândire a personalității juridice (CUI/CIF).
3. Documentele de transfer a proprității întocmite în limbă străină vor fi însoțite de traducere autorizată.

Clasificare inmatriculari auto

– inmatriculare auto provizorie pentru o perioadă de 30 de zile – acordată o singură dată pentru finalizarea formalităţilor legale privind inmatricularea definitivă, sau succesiv, în aceleasi conditii, pană la 90 de zile în anumite circumstanţe prevăzute în ART. 15 din ORDINUL 1501/2006
– inmatriculare auto definitiva în cazul persoanelor fizice şi juridice cu domiciliu în România
– inmatriculare auto temporara în cazul persoanelor cu viză de rezidenţă sau şedere temporară în ţară

1. Inmatriculari auto provizorii

Autorizatie provizorie

Autorizaţia provizorie se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 30 de zile, dar nu mai mult de data până la care este valabilă asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Vehiculului căruia i s-a acordat autorizaţie de circulaţie provizorie, i se mai pot atribui autorizaţii succesiv până la 90 de zile.

Autorizaţia de circulaţie provizorie dă titularului dreptul de a circula numai pe teritoriul României.

Acte necesare inmatriculari auto provizorii:

– Acte necesare autorizatie provizorie a vehiculului neînmatriculat
Acte necesare autorizatie provizorie de către societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţile de leasing
Acte necesare autorizatie pentru probe

2. Inmatriculari auto definitive

Inmatriculare auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare imatriculare auto nou achiziţionat în România
Acte necesare inmatriculare auto nou achiziţionat în Uniunea Europena
Acte necesare inmatriculare auto nou inmatriculat anterior într-un stat non UE
Acte necesare inmatriculare auto second hand achiziţionat în România
Acte necesare inmatriculare auto second hand achiziţionat în Uniunea Europeana
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut

3. Inmatriculare auto temporare

Acte necesare inmatriculari auto temporare vehicule destinate exportului
Acte necesare inmatriculari auto temporare vehicul nou importat temporar
Acte necesare inmatriculari auto temporare vehicul uzat importat temporar
Acte necesare reinmatriculari temporare a aceluiaşi deţinător

4.Taxe auto

Taxa inmatriculare auto
Calculator taxa timbru de mediu

5. Inmatriculari auto –  instituţii judeţene

Inmatriculari auto Bacău Inmatriculari auto Braşov Inmatriculari auto Cluj
Inmatriculari auto Brăila Inmatriculari auto Bucureşti Inmatriculari auto Constanţa

Atentie !

A intrat în vigoare OUG nr. 9 din 2013

1.  Solicitanţii  care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, conform Legii nr. 9/2012 şi solicită înmatricularea după data de 13.03.2013 vor fi îndrumaţi către organele fiscale competente pentru clarificării.

2. Sentinţele definitive de înmatriculare fără taxă de poluare anterioarei datei de 15.03.2013 sunt luate în considerare

3. Pentru toate solicitările de transcriiere a transmiterii dreptului de propietate intervenite după data intrării în vigoare a O.U.G. 9/2013, se verifică de către propietar la A.N.A.F dacă s-a achitat, după caz, taxa specială de primă înmatriculare, taxa de poluare sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Dacă aceasta nu s-a achitat şi vehiculul nu se încadrează în excepţiile/scutirile prevăzute în mod expres de OUG nr. 9/2013, se solicită dovadă de plată a timbrului de mediu pentru autovehicule.

Atentie !

– Toate actele de inmatriculare auto se vor intocmi sub un singur nume. Nu se accepta factura de vanzare sau act de vanzare-cumparare cu un nume si înmatriculare sub un alt nume.
– Toate demersurile trebuiesc facute in ordinea indicata si cu actele cerute de autoritati. Lipsa documentelor poate duce la neacceptare/respingerea inmatricularii auto sau amenzi si suprataxe.
Pentru autoturismele cumparate la mana a doua din afara tarii (second-hand), acestea la intrarea in tara atrag obligatia intocmirii documentelor fie de tranzit vamal spre alt punct vamal din tara fie intocmirea formalitatilor vamale definitive.
Supliment acte inmatriculari auto pentru persoanelor juridice :

  • 1. Acte specifice de identificare  (cod fiscal,  certificate de înmatriculare  S.C. , act de infiintare,  etc) in original si copie;
  • 2. Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
  • 3. Copia Xerox a actului de identitate al delegatului;
  • 4. Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare.

Inmatricuari auto – întrebări frecvente:

Cum pot înmatricula pentru prima dată în România un vehicul de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat, iar documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, au fost pierdute/furate
–  În cazul absenţei documentelor de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obţinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptăţit să reînmatriculeze vehiculul în România. Astfel, până la clarificarea situaţiei, solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizaţii de circulaţie provizorii.