Acte necesare certificat inmatriculare auto pierdut

Acte necesare certificat auto pierdut

1. Reclamatie de pierdere inregistrata la unitatea de politie pe raza careia s-a pierdut cartea de identitate Declaratie pierdere certificat inmatriculare [Descarca]

2. Chitanta contravaloare talon achitata la C.E.C. sau B.C.R.

3. Copie dupa actul de identitate sau C.U.I., in cazul firmelor

4. Cartea de identitate a vehiculului + 1 exemplar in copie

5. Copie asigurare obligatorie

6. In cazul persoanelor juridice trebuie prezentate delegatia si copie CI/BI delegat