Acte necesare inmatriculare temporara vehicul nou importat temporar

Acte necesare inmatriculare temporara vehicul nou importat temporar

1. Cerere inmatriculare. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

2. Fişă de inmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate. In situaţia în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului;

3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

5. Dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar, în original sau copie legalizată a acesteia;

6. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

7. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;

8. Taxa de inmatriculare;

9. Taxa pentru contravaloarea certificatului de inmatriculare;

10. Taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu numărul de inmatriculare;

11. Procura specială, după caz;

12. Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule conform Legii nr. 9/2012.

Linkuri utile:

Inmatriculare auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut
Taxe auto
Calculator taxa auto