Acte necesare inmatriculari auto pentru autorizatie de circulaţie pentru probe

Inmatriculari auto – acte necesare pentru autorizatie de circulaţie pentru probe

(art.19 şi 20 din Ordinul MAI nr.1501/2006)
Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent autorizează pentru probe autovehiculele şi remorcile care:
a) efectuează probe în vederea omologării, precum şi autoşasiuri care efectuează deplasări de la unităţile constructoare la cele care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea ori încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
b) se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună în ultimele 6 luni.

Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă un an de la data eliberării.

Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la lit. a), şi doar pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în raza căruia societatea îşi are sediul, pentru cazul prevăzut la lit. b).

Formularul autorizaţiei de circulaţie pentru probe este identic cu cel al certificatului de înmatriculare, fiind însoţit de o anexă completată de titularul autorizării, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului.

Autorizaţia de circulaţie pentru probe se eliberează în baza următoarelor documente:

1. Cererea solicitantului;

2. Documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie;

3. Copii după actul constitutiv al societăţii din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere, precum şi o adeverinţă de la Regia Autonomă „Registrul Auto Român” din care să rezulte că societatea are vehicule în curs de omologare pentru circulaţie, în cazul vehiculelor supuse încercării în vederea omologării;

4. Copii după actul constitutiv al societăţii din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere şi copii după facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii, care să ateste un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună, în ultimele 6 luni, precum şi copii după actele care atestă deţinerea unui spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, în cazul comercianţilor;

5. Dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia, pentru fiecare autorizaţie solicitată;

6. Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe;
7.  Taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr pentru probe;
8. Taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare.

Linkuri utile:

Inmatriculare auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare inmatriculare auto provizorii
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou achiziţionat în România
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou achiziţionat în Uniunea Europena
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou inmatriculat anterior într-un stat non UE
Acte necesare inmatriculare autovehicul second-hand achiziţionat în Uniunea Europeana
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut
Taxe auto
Calculator taxa auto