Acte necesare inmatriculari auto provizorii

Acte necesare inmatriculare auto provizorie

1. Cererea solicitantului care cuprinde si declaratia acestuia cu privire la modul de intrare a vehiculului in proprietatea sa

2. Actul de proprietate – in copie

3. Copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila (R.C.A.)

4. Taxa de autorizare provizorie (achitata la taxe si impozite)

5. Dovada de plata a contravalorii autorizatiei provizorii (CEC);

6. Actul de identitate al solicitantului in original si copie.

7. Contravaloarea placilor provizorii (se plateste la ghiseu)