Acte necesare inmatriculare auto second-hand achizitionat in Romania

Inmatriculare auto second-hand (RO), acte necesare :

1. Cererea de inmatriculare auto pentru noul proprietar.

Cerere inmatriculare auto persoane fizice [Descarca]
Cerere inmatriculare auto persoane juridice [Descarca]

În cazul înscrierii în certificatul de inmatriculare auto şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

2. Fişa de inmatriculare a autovehiculului second-hand, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Fisa inmatriculare auto [Descarca]

În cazul fostului proprietar al autovehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare auto. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;

3. Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare la R.A.R. in original si o copie.

4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare auto urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

6. Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;

8. Dovada de plată a taxei de înmatriculare auto; Vizualizeaza pret taxa inmatriculare auto

9. Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

10. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;

11. Dovada de plată a contravalorii certificatului de inmatriculare auto.

12. Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar. Pret numere inmatriculare

13. Certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;

14. Procura specială, după caz.

Linkuri utile:

Inmatriculare auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare inmatriculare auto provizorii
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou achiziţionat în România
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou achiziţionat în Uniunea Europena
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou inmatriculat anterior într-un stat non UE
Acte necesare inmatriculare autovehicul second-hand achiziţionat în Uniunea Europeana
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut
Taxe auto
Calculator taxa auto