Acte necesare inmatriculari autovehicul second-hand achizitionat in Uniunea Europeana

Acte necesare inmatriculare autovehicul second-hand (UE) :

1. Cererea de inmatriculare auto a solicitantului.

În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

2. Fisa de inmatriculare a autovehiculului second-hand, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale.

În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia.

În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;

3. Cartea de identitate a autovehiculului second-hand avand aplicata folia de secretizare la R.A.R. in original si o copie.

4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii second-hand, în original şi în copie (factura fiscala de cumparare a vehiculului / contract vanzare-cumparare );

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

6. Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;

7. Copie dupa asigurarea obligatorie ,efectul legii R.C.A

8. Persoana juridică care solicită înmatricularea autovehiculului second-hand  trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie

9. Chitanta contravaloare talon achitata la C.E.C. sau B.C.R.

10. Chitanta taxa de inmatriculare achitata la primarie de catre cumparator. Vizualizeaza pret [Taxa auto inmatriculare]

11. Chitanta taxei de poluare/ taxa timbru de mediu, in original si copie [Calculator taxa timbru]

12. Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu [Pret numere inmatriculare]

13. Certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

14. Procura specială, după caz.

15. Placutele de inmatriculare straine cu care a intrat autovehiculul in tara

Inmatriculari auto – Linkuri utile:

– Inmatriculari auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare inmatriculari autovehicul nou achiziţionat în România
Acte necesare inmatriculari autovehicul nou achiziţionat în Uniunea Europena
Acte necesare inmatriculari autovehicul nou inmatriculat anterior într-un stat non UE
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut
Taxe auto
Calculator taxa auto