Acte necesare inmatriculari autovehicul nou achizitionat in Romania

Inmatriculari auto vehicule noi achizitionate in Romania – acte necesare:

1. Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de inmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

2. Fisa de inmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale.

În cazul înscrierii în certificatul de inmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de inmatriculare completată cu datele acesteia.

Pentru inmatriculări temporare,  pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;

3. Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare la R.A.R. in original si o copie.

4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În situaţia în care în certificatul de inmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

6. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;

7. Persoana juridică solicitantă a inmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor competent şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie

8. Chitanta contravaloare talon achitata la C.E.C. sau B.C.R.

9. Chitanta taxa de inmatriculare achitata la primarie de catre cumparator. Pret taxa auto inmatriculare

10. Chitanta taxei de poluare/ taxa timbru de mediu, in original si copie. Calculator taxa auto

11. Contravaloarea numerelor de inmatriculare care se achita la ghiseu. Pret numere inmatriculare

12. Procură specială, după caz.

Linkuri utile:

Inmatriculari auto – formalitati premergatoare
Acte necesare inmatriculari auto vehicul second hand achizitionat in Romania
Taxa auto
Calculator taxa auto