Acte necesare reinmatriculare temporară a aceluiaşi deţinător

Acte necesare reinmatriculare temporară a aceluiaşi deţinător

1. Cerere inmatriculare. In cazul înscrierii în certificatul de inmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

2. Fişă de inmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate. În situaţia în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului;

3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

4. Certificatul de inmatriculare vechi;

5. Dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar, în original sau copie legalizată a acesteia, dacă este cazul;

6. Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;

7. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

8. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia

9. Plăcuţele cu numărul de inmatriculare;

10. Procura specială, după caz.

11. Taxa de inmatriculare;

12. Taxa pentru contravaloarea certificatului de inmatriculare;

13. Taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu numărul de inmatriculare;

Linkuri utile:

Inmatriculare auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut
Taxe auto
Calculator taxa auto