Taxa auto

Taxa auto 2013 este inlocuita cu timbrul de mediu.

Index taxe auto:

1. Taxa auto inmatriculare
2. Taxa auto examen permis
3. Taxa auto furnizare date
4. Scutire taxa auto extrajudiciare de timbru
5. Contravalorea documentelor eliberate
6. Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
Calculator taxa timbru de mediu

A. Taxa auto inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor

1. Taxa de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:

– Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg:  60 LEI

– Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg:  145 LEI

2. Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor: 9 LEI

3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor: 414 LEI

B. Taxa auto pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permisului de conducere

1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori auto:

– Pentru autovehicule din categoriile A, A1, B, B1 si BE: 6 LEI

– Pentru autovehicule din categoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb si Tv: 28 LEI

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori auto, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, BE : 84 LEI

C. Taxa auto pentru furnizare date din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare: 5 lei

Taxele prevãzute la lit. A se se achita la organul fiscal al administratiei publice locale pe a carui raza de competenta teritoriala se afla domiciliul/ sediul solitantului.

Taxele prevãzute la lit. B se achita la organul fiscal al administratiei publice locale pe a carui raza de competenta teritoriala se afla Instituţia Prefectului care prestează serviciul.

Scutire taxa auto extrajudiciare de timbru:

1. Examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a urmãtoarelor categorii de persoane:

– persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmitãţii lor;
– membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe baza de reciprocitate;

2. Inmatricularea:

– autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfãşoarã activitatea în România, pe baza de reciprocitate;

– autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmitãţii lor;

II. Contravalorea documentelor eliberate

1. Permis de conducere 68 LEI

2. Certificat de inmatriculare 37 LEI

3. Autorizatie provizorie de circulatie 13 LEI

Obs: Plata contavalorii documentelor eliberate se poate face la unitatile CEC BANK şi BCR.

III. Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare

– Placa tip A – forma dreptunghiulara 20 LEI

– Placa tip B – forma patrata; 23 LEI

– Placa tip C – pentru motociclete; 17 LEI

Pentru atribuirea unui numar preferential se achita suplimentar tariful de 45 LEI

Pentru pastrare unui numar atribuit anterior se achita tariful de 30 LEI

Obs: Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare se achita la ghiseu