Acte necesare înmatriculare temporară vehicul destinat exportului

Acte necesare inmatriculare temporară vehicul destinat exportului

1. Cerere înmatriculare. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

2. Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate;

3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

6. Asigurare internaţională tip carte verde, original şi copie;

7. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original precum şi plăcile cu numere de înmatriculare străine, dacă vehiculul provine din străinătate şi nu a mai fost înmatriculat în România. In lipsa acestora se reţine o declaraţie notarială cu privire la împrejurările în care plăcile au fost pierdute;

8. Procura specială, după caz.

9. Taxa de înmatriculare, stabilită potrivit legii;

10. Taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare;

11. Taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr de înmatriculare;
12. Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule conform Legii nr. 9/2012.

Linkuri utile:

Inmatriculare auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut
Taxe auto
Calculator taxa auto