Acte necesare inmatriculare temporară vehicul uzat importat temporar

Acte necesare inmatriculare temporară vehicul uzat importat temporar

1.Cerere inmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

2. Fişă de inmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate. În situaţia în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului;

3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;

5. Dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar, în original sau copie legalizată a acesteia;

6. Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;

7. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

8. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;

9. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

10. Certificatul de autenticitate al vehiculului, în termenul de valabilitate cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;

11. Procura specială, după caz.

12. Taxa de inmatriculare;

13. Taxa pentru contravaloarea certificatului de inmatriculare;

14. Taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu numărul de inmatriculare;

15. Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule conform Legii nr. 9/2012.

Linkuri utile:

Inmatriculare auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut
Taxe auto
Calculator taxa auto