Acte necesare autorizaţie provizorie a vehiculului neînmatriculat

1. Cerere autorizaţie provizorie a vehiculului neînmatriculat;

2. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia;

3. Documente care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului – copie;

4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

5. Declaraţia vamală pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări – copie.

6. Taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr provizoriu şi garanţia de returnare a acestora;

7. Taxa pentru contravaloarea autorizaţiei de circulaţie provizorie;

8. Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei;

Linkuri utile:

Inmatriculare auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare inmatriculare auto provizorii
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou achiziţionat în România
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou achiziţionat în Uniunea Europena
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou inmatriculat anterior într-un stat non UE
Acte necesare inmatriculare autovehicul second-hand achiziţionat în Uniunea Europeana
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut
Taxe auto
Calculator taxa auto