Acte necesare inmatriculari auto pentru autorizatie provizorie

Inmatriculari auto – acte necesare autorizatie provizorie de către societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţile de leasing

Autorizaţiile de circulaţie provizorie pot fi eliberate în alb societăţilor abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţilor de leasing care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 5 vehicule într-un interval de o lună.

Eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie – se efectuează în baza următoarelor documente:

1. Cererea solicitantului;

2. Copii după facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie;

3. Documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie;

4. Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei (9 RON); Taxe auto

5. Taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr provizoriu;

6. Taxa pentru contravaloarea autorizaţiei de circulaţie provizorie.

Documentele prevăzute la pct. 2) se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie provizorie.

Documentele sus-menţionate se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie provizorie.

Persoanele juridice vor completa ulterior autorizaţiile pe numele propriu sau al clienţilor, numai pentru vehiculele noi, comercializate de acestea. Fiecare autorizaţie va fi însoţită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Nu se poate emite decât o singură autorizare provizorie. În cazul în care deţinătorul solicita o a doua autorizare succesiva, el va fi îndrumat spre Serviciul Înmatriculări.

Linkuri utile:

Inmatriculare auto – Formalităti premergătoare
Acte necesare inmatriculare auto provizorii
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou achiziţionat în România
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou achiziţionat în Uniunea Europena
Acte necesare inmatriculare autovehicul nou inmatriculat anterior într-un stat non UE
Acte necesare inmatriculare autovehicul second-hand achiziţionat în Uniunea Europeana
Acte necesare certificat inmatriculare pierdut
Taxe auto
Calculator taxa auto